Koffieochtend Bennekom

Welkom!

In 2017 vierden we het 25-jarig jubileum van de koffieochtend in Bennekom!

 

……..ooooOOOoooo……..

Twee keer per jaar, in maart en in november, wordt er een interkerkelijke koffieochtend georganiseerd in Bennekom. Kijk in de Agenda voor de eerst volgende koffieochtend! Voor elke koffieochtend wordt een spreekster/spreker uitgenodigd, die aan de hand van de bijbel een bepaald thema belicht. Na de toespraak is er gelegenheid tot napraten en het stellen van schriftelijke vragen, die na de pauze beantwoord worden door de spreekster/spreker. Er is samenzang en ook wordt er meestal een zangeres uitgenodigd die enkele liederen ten gehore brengt. Het doel van deze ochtenden is vrouwen te bemoedigen en toe te rusten vanuit de bijbel en elkaar te stimuleren in het geloof in de Heer Jezus Christus! Er is kinderoppas aanwezig, dus ook jonge moeders hebben de gelegenheid om te komen. Er is ook altijd een boekentafel en soms een stand van Christenen voor Israel. De koffieochtenden zijn open voor iedereen! De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken.

OVER ONS

In 1991 werd de laatste vrouwen-koffieochtend in Wageningen gehouden. Maar een paar vrouwen uit Bennekom hadden het idee dat er in Bennekom wel behoefte was aan een koffieochtend. Zij organiseerden op 12 maart 1992 de eerste koffieochtend in Bennekom en God zegende dit initiatief. Tot op heden mogen we iedere keer gemiddeld zo’n 100 vrouwen ontvangen. Deze komen uit Bennekom, maar ook uit Wageningen, Ede en de Betuwe. We zijn een interkerkelijke werkgroep en daar hechten we erg aan. De leden van deze werkgroep zijn al vaak gewisseld, maar steeds zagen we erop toe dat er zoveel mogelijk verschillende kerken vertegenwoordigd waren. De koffieochtenden worden ook afwisselend in verschillende kerkgebouwen gehouden, zodat duidelijk is dat we niet aan één kerk gebonden zijn. We zijn blij met de steun van het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO), die voor ons de huur van de zaal en de koffie bekostigt. De overige kosten: vergoeding + reiskosten spreekster/spreker, vergoeding pianist, bloemen, cadeautjes voor kinderoppas, herinneringspresentjes, tafelversiering, onderhoud website e.d. worden uit de collecte betaald.


Audio Opnames 19-03-2019 - Marijn Vlasblom

Agenda

Datum: woensdag 13 november 2019

Spreekster: Tineke van der Schee

Thema: ‘Christen zijn in een onveilige wereld’

Tijd: 9.15-11.30 uur

Plaats: Gemeentecentrum “De Brink”,

Brinkstraat 39, Bennekom

 

Wie is Tineke van der Schee?

Ik ben getrouwd met Gerard, moeder van drie getrouwde zoons, en oma. Vroeger werkzaam geweest in het onderwijs, daarna jaren vrijwilligerswerk gedaan. Lid van Baptistengemeente De Rank.

Ik wil vrouwen graag bemoedigen met mijn spreekbeurten, zowel christenen als niet-christenen. De onderwerpen in mijn spreekbeurt maak ik graag visueel en levendig door een PowerPoint.

Contact

Voor vragen of opmerkingen: bennekomkoffieochtend@gmail.com

OVER ONS In 1991 werd de laatste vrouwen-koffieochtend in Wageningen gehouden. Maar een paar vrouwen uit Bennekom hadden het idee dat er in Bennekom wel behoefte was aan een koffieochtend. Zij organiseerden op 12 maart 1992 de eerste koffieochtend in Bennekom en God zegende dit initiatief. Tot op heden mogen we iedere keer gemiddeld zo’n 100 vrouwen ontvangen. Deze komen uit Bennekom, maar ook uit Wageningen, Ede en de Betuwe. We zijn een interkerkelijke werkgroep en daar hechten we erg aan. De leden van deze werkgroep zijn al vaak gewisseld, maar steeds zagen we erop toe dat er zoveel mogelijk verschillende kerken vertegenwoordigd waren. De koffieochtenden worden ook afwisselend in verschillende kerkgebouwen gehouden, zodat duidelijk is dat we niet aan één kerk gebonden zijn. We zijn blij met de steun van het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO), die voor ons de huur van de zaal en de koffie bekostigt. De overige kosten: vergoeding + reiskosten spreekster/spreker, vergoeding pianist, bloemen, cadeautjes voor kinderoppas, herinneringspresentjes, tafelversiering, onderhoud website e.d. worden uit de collecte betaald.