Koffieochtend Bennekom

Welkom!

Koffieochtend van 26 maart 2020 gaat niet door

Helaas hebben wij wegens het voorschrift van het RIVM i.v.m. het Corona-virus, om niet in grotere groepen bij elkaar te komen, moeten besluiten de koffieochtend van 26 maart niet door te laten gaan.

Wij hopen u in november 2020 weer welkom te kunnen heten! (De precieze datum wordt binnenkort op deze website bekend gemaakt.)

Namens de Werkgroep Koffieochtend Bennekom

Heleen Velema

 

……..ooooOOOoooo……..

Twee keer per jaar, in maart en in november, wordt er een interkerkelijke koffieochtend georganiseerd in Bennekom. Kijk in de Agenda voor de eerst volgende koffieochtend! Voor elke koffieochtend wordt een spreekster/spreker uitgenodigd, die aan de hand van de bijbel een bepaald thema belicht. Na de toespraak is er gelegenheid tot napraten en het stellen van schriftelijke vragen, die na de pauze beantwoord worden door de spreekster/spreker. Er is samenzang en ook wordt er meestal een zangeres uitgenodigd die enkele liederen ten gehore brengt. Het doel van deze ochtenden is vrouwen te bemoedigen en toe te rusten vanuit de bijbel en elkaar te stimuleren in het geloof in de Heer Jezus Christus! Er is kinderoppas aanwezig, dus ook jonge moeders hebben de gelegenheid om te komen. Er is ook altijd een boekentafel en soms een stand van Christenen voor Israel. De koffieochtenden zijn open voor iedereen! De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken.

OVER ONS

In 1991 werd de laatste vrouwen-koffieochtend in Wageningen gehouden. Maar een paar vrouwen uit Bennekom hadden het idee dat er in Bennekom wel behoefte was aan een koffieochtend. Zij organiseerden op 12 maart 1992 de eerste koffieochtend in Bennekom en God zegende dit initiatief. Tot op heden mogen we iedere keer gemiddeld zo’n 100 vrouwen ontvangen. Deze komen uit Bennekom, maar ook uit Wageningen, Ede en de Betuwe. We zijn een interkerkelijke werkgroep en daar hechten we erg aan. De leden van deze werkgroep zijn al vaak gewisseld, maar steeds zagen we erop toe dat er zoveel mogelijk verschillende kerken vertegenwoordigd waren. De koffieochtenden worden ook afwisselend in verschillende kerkgebouwen gehouden, zodat duidelijk is dat we niet aan één kerk gebonden zijn. We zijn blij met de steun van het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO), die voor ons de huur van de zaal en de koffie bekostigt. De overige kosten: vergoeding + reiskosten spreekster/spreker, vergoeding pianist, bloemen, cadeautjes voor kinderoppas, herinneringspresentjes, tafelversiering, onderhoud website e.d. worden uit de collecte betaald.


Audio Opnames 13-11-2019 - Tineke van der Schee

Agenda

Datum: november 2020

Spreekster: Karien Geluk

Thema: ‘Wie ben ik echt?’

Tijd: 9.15-11.30 uur

Plaats: ’t Kerkheem,

Kerkhoflaan, Bennekom

 

Wie is Karien Geluk?

Ik ben 59 jaar en getrouwd met Jacques Goudswaard (trainer bij Kenneth Smit Training)
We hebben 3 prachtige dochters  en 3 geweldige kleindochters.  We zijn goed bezig met ons werk en gezin en de oprichting van geloofsgemeenschap Kerk7, zie ook www.kerk7.nl  in Oosterhout.  Ik houd van lekker eten, fijne gesprekken, humor, goede muziek, spannende boeken, mooie bergen, bijzondere vergezichten, gezellige feestjes en ik zing graag.

Sinds 16 jaar heb ik mijn praktijk Leef! voor psychosociale hulpverlening. Ik richt mij op je persoonlijke kwaliteiten want counseling is vooral gebaseerd op luisteren en je helpen helder na te denken over je eigen situatie, je aan te moedigen deze te veranderen en/of te leren hanteren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen: bennekomkoffieochtend@gmail.com

OVER ONS In 1991 werd de laatste vrouwen-koffieochtend in Wageningen gehouden. Maar een paar vrouwen uit Bennekom hadden het idee dat er in Bennekom wel behoefte was aan een koffieochtend. Zij organiseerden op 12 maart 1992 de eerste koffieochtend in Bennekom en God zegende dit initiatief. Tot op heden mogen we iedere keer gemiddeld zo’n 100 vrouwen ontvangen. Deze komen uit Bennekom, maar ook uit Wageningen, Ede en de Betuwe. We zijn een interkerkelijke werkgroep en daar hechten we erg aan. De leden van deze werkgroep zijn al vaak gewisseld, maar steeds zagen we erop toe dat er zoveel mogelijk verschillende kerken vertegenwoordigd waren. De koffieochtenden worden ook afwisselend in verschillende kerkgebouwen gehouden, zodat duidelijk is dat we niet aan één kerk gebonden zijn. We zijn blij met de steun van het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO), die voor ons de huur van de zaal en de koffie bekostigt. De overige kosten: vergoeding + reiskosten spreekster/spreker, vergoeding pianist, bloemen, cadeautjes voor kinderoppas, herinneringspresentjes, tafelversiering, onderhoud website e.d. worden uit de collecte betaald.